Tạo website bằng blogspot

Thời gian: 5 phút.
Điều kiện: bạn phải có 1 tài khoản email của gmail, nếu chưa có thì phải tạo tài khoản gmail.

4 bước đơn giản để tạo một website:
Bước 1: Bạn vào trang www.blogspot.com và đăng nhập blogspot theo màn hình sau:


Bước 2: tại trang chính của màn hình blogger bạn nhấn vào nút Blog mới sẽ xuất hiện của sổ Tạo blog mới. Bạn gõ vào tiêu đề (Tên hiển thị ra ngoài của blog như Căn hộ An Lộc - Long Xuyên) và địa chỉ blog (vd: CanhoAnloc.blogspot.com). Cuối cùng bạn chọn mẫu website mà bạn thích và phù hợp với nội dung của bạn sau đó nhấn Tạo Blog

Bước 3: bạn nhấn vào biểu tường cây viết "Tạo bài đăng mới" cho blog vừa tạo.


Bước 4: nhập tiêu đề và nội dung trang Giới thiệu căn hộ An Lộc, sau đó nhấn vào Cập nhật để lưu lại.

Tương tự bạn làm tiếp các trang khác như trong phần bố cục đã chuẩn bị.

Xem thêm:
1. Chuẩn bị nội dung website
2. Tạo website bằng blogspot
3. Chỉnh sửa website đẹp hơn
4. Kế hoạch tăng lượt xem trang
5. Nâng cao: Chèn code google để thống kê
6. Nâng cao: Tạo tên miền riêng
7. Nâng cao: Thên bộ đếm số người truy cập
8. Nâng cao: Đưa mạng xã hội vào