Chuẩn bị nội dung cho website

Thời gian: 2 phút.
Trước khi tạo trang web bạn phải hình dung mình muốn truyền tải nội dung gì đến người xem. Ngoài ra để người đọc dễ dàng tiếp thu nội dung, chúng ta nên thêm vào hình ảnh, đoạn video clip. Ở đây xin phép lấy trang nhà trọ long xuyên làm ví dụ cho dễ hiễu.

Bố cục và nội dung website như sau:

 • Trang chủ
  • Trang giới thiệu về căn hộ: giới thiệu những tiện ích liên quan (dùng hình ảnh).
  • Trang bản đồ vị trí căn hộ An Lộc: hình bản đồ căn hộ từ goole hoặc nhúng googlemap vào.
  • Trang nội qui căn hộ an lộc.
  • Trang liên hệ.
  • Trang cảnh đẹp An Giang  (dùng hình ảnh và video)
Sau khi bạn chuẩn bị nội dung này xong, chúng ta có thể bắt đầu thiết kế website ngay (lưu ý: phần nội dung các bạn có thể làm tạm, khi hoàn chỉnh chúng ta sẽ sửa lại nội dung)

Xem thêm:
1. Chuẩn bị nội dung website
2. Tạo website bằng blogspot
3. Chỉnh sửa website đẹp hơn
4. Kế hoạch tăng lượt xem trang
5. Nâng cao: Chèn code google để thống kê
6. Nâng cao: Tạo tên miền riêng
7. Nâng cao: Thên bộ đếm số người truy cập
8. Nâng cao: Đưa mạng xã hội vào