Tự tạo một website đẹp trong 10 phút

Từ trước đến giờ Bạn nghĩ thiết kế web là công việc của IT và design ? Có thể bạn đúng tính đến thời điểm bạn đọc nội dung này nhưng sau hôm nay mình tin bạn sẽ khác (giống mình hehe). Bạn có thể tự mình tạo một website cá nhân hoặc bán hàng trong vòng 10 phút?

Yêu cầu: biết sử dụng World hoặc yahooMail, Gmail là có thể tạo website nhatrolongxuyen.com như hình bên dưới.
Chúc bạn thành công.Xem thêm:
1. Chuẩn bị nội dung website
2. Tạo website bằng blogspot
3. Chỉnh sửa website đẹp hơn
4. Kế hoạch tăng lượt xem trang
5. Nâng cao: Chèn code google để thống kê
6. Nâng cao: Tạo tên miền riêng
7. Nâng cao: Thên bộ đếm số người truy cập
8. Nâng cao: Đưa mạng xã hội vào